Skip to content

Janneke Stegink

Als kind was ik al bezig om spelletjes te bedenken waaraan zoveel mogelijk buurkinderen konden meedoen, die ons met elkaar verbonden en lol brachten. Tijdens mijn studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Algemene Sociale Wetenschappen heb ik mij hier verder in verdiept, zowel in de praktijk als in theorie. Hierbij ontdekte ik dat ieder een eigen perspectief heeft. En hoe krachtig het is als perspectieven vanuit een gedeelde essentie elkaar vinden Dan ontstaan er heel veel ruimte en mogelijkheden die we vooraf niet konden bedenken.

Als kwaliteitsprofessional heb ik ontdekt dat het complex is om de kwaliteit die klanten en dienstverleners beleven te verbinden met het kwaliteitsmanagementsysteem. Toch, elke keer als dat lukte, werden beide versterkt. De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de ontwikkeling en verspreiding van ‘Dit vind ik ervan!’. Dat is een aanpak om cliëntervaringen te onderzoeken en gebruiken als input voor verbetering en verantwoording, zowel op individueel, team-, als managementniveau. De kern van deze aanpak is de onderzoekende dialoog, die ruimte genereert om te vertellen en ervaringen te delen. Ik vind het ontzettend gaaf om te zien hoeveel verbinding en lol hierdoor ontstaan voor cliënten, begeleiders en andere betrokkenen.

De laatste klus in loondienst was een uitdagende klus waarbij veel belangen meespelen. Dit lukte mij alleen door goed te zorgen voor mijn eigen energie en zelf een heldere focus te hebben. Als dit klopte, dan ontstond er ruimte en was er ineens weer een overvloed aan mogelijkheden. Dan kan ieder vanuit zijn eigen regie en energie samenwerken en ontstaat er zowel individuele ontwikkeling als groepsontwikkeling. Dit mechanisme heb ik tijdens mijn werk en yogaopleiding uitgebreid onderzocht. Het maakt het verschil in of kwaliteit vooral uit visie bestaat of ook concreet wordt ervaren in de praktijk.

Met Ontspannen Kwaliteit wil ik mensen en organisaties begeleiden bij hun volgende stap naar meer kwaliteit, die ontstaat vanuit verbinding en vertrouwen.

gezicht